EPISTEMOLOGIA GENETYCZNA A SPOŁECZNY ROZWÓJ NAUKI

Pozwoli to nam ustalić, czy i jakiego rodzaju świadomość metodo­logiczną nauki werbalizuje na terenie filozofii koncepcja Piagetowska, w konsekwencji zaś to, jaki jest zakres jej słuszności historycznej, wyznaczony przez stopień trafności rozpoznania społeczno-subiektywnego kontekstu praktyki naukowej z danego, historycznego etapu jej rozwoju .Ustalenia tego rodzaju należą do zakresu epistemologii historycznej, której program sformułował J. Kmita, wychodząc z założeń materializmu historycznego Wspomniana koncepcja, która w istocie jest teoretyczną historią poznania nauko­wego, nie ogranicza bowiem analizy jakichkolwiek zespołów twierdzeń, w szcze­gólności — naukowych twierdzeń teoriopoznawczych, do płaszczyzny czysto wew­nętrznych logicznych zależności, lecz sytuując je wobec zewnętrznego kontekstu, obiektywnie warunkującego przekonania wyrażane w postaci owych twierdzeń (kontekstem tym jest — z jej punktu widzenia — w ostatecznej instancji całokształt praktyki społecznej i towarzyszących jej obiektywnych warunków społeczno-ekóno- micznych), określa ich względną słuszność historyczną.

Cześć tutaj Ewelina, zapraszam Cię do lektury mojego bloga, który obejmuję szeroką gamę technicznych zagadnień. Kobieta i technika? Jak najbardziej! Przekonaj się sam już dziś!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)