ELEMENTY ŚWIADOMOŚCI METODOLOGICZNEJ

Zwrócimy też — na zakończenie — uwagę na pewne elementy świadomości meto­dologicznej, która stanowi milcząco założony, lecz faktycznie funkcjonujący su­biektywny kontekst badawczej praktyki psychologicznej Piageta, nie pokrywający się w całości z twierdzeniami epistemologii genetycznej, a nawet nie wynikający z nich.Nadmieniliśmy powyżej, że epistemologia historyczna stanowi swoiste rozwi­nięcie materializmu historycznego, czyli marksistowskiej teorii rozwoju społecznego. Wynika stąd w każdym razie, że traktuje ona naukę jako (1) zjawisko w swej istocie społeczne i (2) historycznie zmienne, przy czym zmienność tę określają prawidło­wości determinujące rozwój społeczny w jego całokształcie.

Cześć tutaj Ewelina, zapraszam Cię do lektury mojego bloga, który obejmuję szeroką gamę technicznych zagadnień. Kobieta i technika? Jak najbardziej! Przekonaj się sam już dziś!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)