EFEKT ZMIANY UKŁADU

Efektem zmiany układu warun­ków obiektywnych całokształtu praktyki społecznej są nowe zapotrzebowania obiek­tywne zgłaszane m. in. wobec nauki. Wymuszają one określoną co do kierunku i typu przemianę społecznej świadomości metodologicznej, regulującej do danego momentu subiektywnie praktykę badawczą, o ile praktyka ta i generowane w jej ranach wyniki poznawcze przestają być adekwatne względem nowych potrzeb. Nowa świadomość metodologiczna, która zajęła miejsce poprzedniej, ponieważ reprezentuje zmienione zapotrzebowania obiektywne, określa — w trybie społeczno- -subiektywnym — nowy kształt praktyki badawczej; ta ostatnia zaczyna w efekcie wytwarzać rezultaty poznawcze o większym stopniu adekwatności względem zapo­trzebowań obiektywnych niż rezultaty z wcześniejszego etapu jej rozwoju.

Cześć tutaj Ewelina, zapraszam Cię do lektury mojego bloga, który obejmuję szeroką gamę technicznych zagadnień. Kobieta i technika? Jak najbardziej! Przekonaj się sam już dziś!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)