EDUKACYJNE PROGRAMY KOMPUTEROWE

Otóż edukacyjne programy kompu¬terowe nie tylko z koncepcji nauczania programowanego wyrosły, ale i dziś czerpią z niej zasady konstrukcji treści, indywidualizację materiału naucza¬nia w zakresie tempa przyswajania i zakresu poznania oraz zasadę na¬tychmiastowej kontroli poprawności i skuteczności działania. Tym samym uprawniony wydaje się wniosek, iż nauczanie programowane, które dzię¬ki podjęciu badań nad treściami kształcenia stworzyło logiczne podstawy konstrukcji pierwszych edukacyjnych programów komputerowych, ma szanse dalszego rozwoju, dzięki perspektywie badań nad nauczaniem wspomaganym komputerowo. Zdaniem niektórych pedagogów,i zasadniczą wadą podręczników programowanych była możliwość pominięcia przez uczących się, odpowiednio wprowadzonych sprzężeń zwrotnych.

Cześć tutaj Ewelina, zapraszam Cię do lektury mojego bloga, który obejmuję szeroką gamę technicznych zagadnień. Kobieta i technika? Jak najbardziej! Przekonaj się sam już dziś!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)