EDUKACYJNA PRZYDATNOŚĆ

PLATO na University of Illinois. Projekt przyczynił się do pow­stania znacznej liczby materiałów dydaktycznych z zakresu CAI, a także utworzenia systemu łączności, służąc zarówno komunikacji osobowej, jak i nauczaniu.  Projekt Minnesota Educationał Computing Con- sortium (MECC), dotyczący kwestii: przygotowania wprowa­dzenia komputerów do szkół, podjęcia kształcenia informatycznego nauczycieli i opracowania programów nauczania dla wszystkich szkół stanu Minnesota. MECC obejmował także szereg mniejszych pro­jektów związanych z alfabetyzacją komputerową.Początkowo edukacyjną przydatność komputerów widziano jedynie w pomocniczej roli, jaką spełnić one mogą w administrowaniu szkołą oraz magazynowaniu informacji i szybkim dostarczaniu materiału wizualnego i słuchowego.

Cześć tutaj Ewelina, zapraszam Cię do lektury mojego bloga, który obejmuję szeroką gamę technicznych zagadnień. Kobieta i technika? Jak najbardziej! Przekonaj się sam już dziś!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)