DZIEDZINA ODNIESIENIA

Jeśli tak, to teoria T’ może wyjaśnić fakt uprzed­niej akceptacji społecznej teorii T, a także wskazać praktyczno-obiektywne warunki (ujęte z jej punktu widzenia) efektywnego stosowania w praktyce społecznej teorii T.W wypadku, gdy dziedzina literalnego odniesienia przedmiotowego D teorii T stanowi po prostu poddziedzinę literalnego odniesienia przedmiotowego D’ teorii T’. tj. wówczas gdy T jest jedynie prostym rozszerzeniem (uogólnieniem) T, nie ma podstaw do uznania, że owo literalne odniesienie przedmiotowe D’ teorii T’ stanowi bardziej adekwatne przybliżenie do praktyczno-obiektywnego odniesienia przedmio­towego teorii T niż literalne odniesienie przedmiotowe D teorii T. Teoria T’, wy­jaśniając fakt uprzedniej akceptacji społecznej teorii T, wskazuje praktyczno-obiektywne warunki efektywnego stosowania w praktyce społecznej teorii T w sposób nie różniący się od tego, jaki wprost (literalnie) wyznacza sama teoria T; w rezultacie T nie koryguje w sposób istotny T.

Cześć tutaj Ewelina, zapraszam Cię do lektury mojego bloga, który obejmuję szeroką gamę technicznych zagadnień. Kobieta i technika? Jak najbardziej! Przekonaj się sam już dziś!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)