DYNAMICZNA STRUKTURA

W odniesieniu do struktury dynamicznej stany elementu (zespołu elementów), które są niezbędne (w sensie warunku niezbędnego) dla utrzymania przez strukturę własności W, określa Kmita równoważnie jako (i) funkcję lub (ii) odpowiedź (mniej lub bardziej adekwatną) na zapotrzebowania struktury, która „zgłasza” zapotrze­bowanie (na stan danego rodzaju) do odpowiedniego elementu (zespołu elementów). Hierarchiczność z kolei danej struktury funkcjonalnej ze względu na własność W (dynamicznej, kierunkowo zorganizowanej) polega na tym, że zawiera ona przynaj­mniej jedną podstrukturę funkcjonalną, której własność globalna jest niezbędna (w sensie warunku niezbędnego) dla utrzymania przez nią określonej własności W. Poszczególne podstruktury funkcjonalne w ramach danej (funkcjonalnej) struk­tury hierarchicznej S mogą być ze sobą powiązane relacją podporządkowania funkcjo­nalnego: podstruktura S’ o własności W’ jest podporządkowana podstrukturze S” o własności W”, jeśli utrzymywanie przez S’ własności W’ jest niezbęcne dla utrzymania własności W” przez S”, a to z kolei jest niezbędne dla utrzymania własności W przez całą strukturę hierarchiczną S.

Cześć tutaj Ewelina, zapraszam Cię do lektury mojego bloga, który obejmuję szeroką gamę technicznych zagadnień. Kobieta i technika? Jak najbardziej! Przekonaj się sam już dziś!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)