DROBNE RÓŻNICE

Pewne drobne różnice w sposobie werbalizacji, odpowiednim dla każdego z tych przypadków nie powinny przesłaniać tego, co jest tu istotne, mianowicie: że prawa (prawidłowości) rozwoju i prawa (prawidłowości) składania danego typu struktury pozostają niezmienne. W takim razie, wziąwszy pod a w agę cechy stiuktury podane w charakterystyce treści tego pojęcia, możemy przypisać rozwojowi szereg własności. Najważniejsze z nich to: (l) autonomiczność (własność wynikająca stąd, iż przekształcenia struktury danego typu nie wyprowadzają poza nią samą, tj. nie powodują, iż przestaje być ona strukturą danego typu), (2) progre­sywne ukierunkowanie (z uwagi na własność rozwojową W struktur danego typu), (3) liniowość czy jednokierunkowość tego procesu (z uwagi na własność rozwojową W), (4) ciągłość procesu rozwoju (własność wynikająca stąd, iż struktura przekształ­cając swe elementy zgodnie z odpowiednią własnością rozwojową W, zachowuje w charakterze podstruktur — wszystkie elementy wytworzone wcześniej).

Cześć tutaj Ewelina, zapraszam Cię do lektury mojego bloga, który obejmuję szeroką gamę technicznych zagadnień. Kobieta i technika? Jak najbardziej! Przekonaj się sam już dziś!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)