DOWOLNY PRZEDMIOT

Przynajmniej jeśli chodzi o to ostatnie – pozytywistyczne – sformułowanie problemu genezy wiedzy, to jest widoczne, że omawiana teoria dostarcza pewnej odpowiedzi na nie. Wszak wskazuje ona, że dowolna jednostka dochodzi w końcu (z chwilą wykształcenia się w jej umyśle systemu operacji formalnych) do przekonań adekwatnych w pewnym sensie względem tego fragmentu „świata”, który stanowi jej „normalne” otoczenie. Inaczej mówiąc, dowolny podmiot poprzez działania najpierw czysto praktyczne (manipulacja konkretnymi przedmiotami), następnie zaś także umysłowe-symboliczne, dopracowuje się takiego poglądu na świat, któiy nie ma charakteru indywidualno-subiektywnego („prywatnego”), lecz przeciwnie reprezentuje zespół przekonań społecznie upowszechnionych i zobiektywizowa­nych.

Cześć tutaj Ewelina, zapraszam Cię do lektury mojego bloga, który obejmuję szeroką gamę technicznych zagadnień. Kobieta i technika? Jak najbardziej! Przekonaj się sam już dziś!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)