DOŚWIADCZENIE SPOŁECZNE

Generalnie, doświadczenie społeczne stanowi zespół przekonań o charakterze opisowych sądów ogólnych i ich jednostkowych, implikacyjnych konsekwencji, które określają sposób realizacji odpowiednich celów bezpośrednio praktycznych. Ma ono charakter wiedzy ateo- retycznej, „objawowej” – nie zakłada żadnej teorii naukowej (jakkolwiek bywa przez teorie wyjaśniane) i jest dokładną rejestracją zjawisk dających się zaobser­wować w bezpośrednim działaniu praktycznym. Ten ostatni moment, charaktery­zujący genezę doświadczenia społecznego jako zespołu przekonań generowanych w bezpośrednim działaniu praktycznym, tłumaczy zarówno jego powszechność, jak i intersubiektywny charakter mniemań należących do jego zakresu. Z drugiej jednakże strony, ten właśnie moment prowadzi z reguły do pewnej indywidualno- -subiektywnej deformacji doświadczenia społecznego.

Cześć tutaj Ewelina, zapraszam Cię do lektury mojego bloga, który obejmuję szeroką gamę technicznych zagadnień. Kobieta i technika? Jak najbardziej! Przekonaj się sam już dziś!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)