DOKŁADNIEJ MÓWIĄC

Dokładniej mówiąc, akomodacją jest „wynik nacisku wywieranego przez śro­dowisko” na wewnętrzną organizację jakiejś struktury poznawczej oraz dostosowy­wanie tej struktury do wymogów zewnętrznych. Natomiast asymilacja, repre­zentująca „proces dynamiczny”, którego „statycznym wyrazem” jest organizacja schematów czynności lub operacji, jest — inaczej mówiąc — samym działaniem systemu, strukturalny aspekt którego stanowi organizacja wewnętrzna tegoż , „polega na wytwarzaniu struktur, a zarazem na wcielaniu rzeczy do tych struktur”. Obydwa procesy, choć o przeciwstawnych tendencjach, są względem siebie kom­plementarne i funkcjonalnie powiązane.

Cześć tutaj Ewelina, zapraszam Cię do lektury mojego bloga, który obejmuję szeroką gamę technicznych zagadnień. Kobieta i technika? Jak najbardziej! Przekonaj się sam już dziś!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)