DO CZEGO MOŻE SŁUŻYĆ KOMPUTER

Proces naucza­nia-uczenia się stanowi przecież tradycyjny przedmiot dociekań wspomnia­nej dyscypliny akademickiej. Nie znaczy to jednak, że dydaktyka zapo­mina o „zewnętrznej możności działania”, sposobach czerpania informacji i źródłach wiedzy, metodologii, czy też problemach komunikacji między­ludzkiej. Wszystkie wymienione zagadnienia wchodzą w jej zakres w stop­niu, w jakim dotyczą zagadnień nauczania-uczenia się. W procesie kształcenia komputery mogą służyć do: Projektowania i przygotowywania przez poszczególnych nauczycieli lub wyspecjalizowane zespoły innych (niż dotychczas stosowane) po­mocy naukowych i materiałów dydaktycznych oraz konspektów lek­cji, a także cyfrowego sterowania przez nauczycieli pracą różnych mediów i urządzeń pomocniczych podczas realizacji lekcji.

Cześć tutaj Ewelina, zapraszam Cię do lektury mojego bloga, który obejmuję szeroką gamę technicznych zagadnień. Kobieta i technika? Jak najbardziej! Przekonaj się sam już dziś!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)