DLA UPROSZCZENIA

Praktyczno-obiektywnym odniesieniem przedmiotowym danego zespołu T twierdzeń (danej teorii T) jest — według Kmity – dziedzina tych wszystkich zjawisk, które składają się na warunki obiektywne praktyki społecznej, która wygenerowała doświadczenie społeczne kodyfikowane i dedukcyjnie systematyzowane przez zespół T twierdzeń (teorię T). Obok tego, danemu zespołowi T twierdzeń można przy­porządkować — z uwagi na dany ich współczynnik metodologiczno-teoreyczny (tj. społeczno-subiektywny kontekst praktyki badawczej, której rezultatem jest T) – tzw. literalne odniesienie przedmiotowe, tj. dziedzinę semantyczną, wyznaczoną przez wspomniany współczynnik. Ta ostatnia stanowi społeczno-subiektywną reprezen­tację i — dodajmy — swoistą deformację dziedziny praktyczno-obiektywnej. Dla uproszczenia wywodów będziemy obecnie mówić o teoriach naukowych.

Cześć tutaj Ewelina, zapraszam Cię do lektury mojego bloga, który obejmuję szeroką gamę technicznych zagadnień. Kobieta i technika? Jak najbardziej! Przekonaj się sam już dziś!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)