DETERMINACJA

Funkcjonalnej, określonej przez wzrost adekwatności w reali­zowaniu (przez dany zespół przekonań społecznych) istniejących lub pojawiających się w kontekście aktualnych warunków obiektywnych zapotrzebowań — w stosunku do zespołu przekonań wyeliminowanych na rzecz danego, (b) genetycznej, określo­nej przez stosunek danego zespołu przekonań do zespołu wyeliminowanego, dający się scharakteryzować jako pewna transformacja tego ostatniego (nowy zespół przekonań musi nawiązywać do dotychczas zgromadzonego „materiału myślowego” w sensie Engelsa). Składowa genetyczna determinacji funkcjonalno-genetycznej zapewnia ciągłość w obrębie danego sektora społecznej świadomości nauki: ciągłość wiedzy naukowej, stanowiącej dotychczasowy efekt globalny społecznej praktyki badawczej, której historycznie kolejne partie są ujęte z określonym współczynni­kiem. metodologiczno-teoretycinymi, wyznaczonym przez historycznie kolejne spcłeczno-subiektywne konteksty praktyki badawczej, czy ciągłość w zakresie cpi stemologicznej refleksji nad nauką — kolejnymi jej społeczno-subiektywnymi kontekstami.

Cześć tutaj Ewelina, zapraszam Cię do lektury mojego bloga, który obejmuję szeroką gamę technicznych zagadnień. Kobieta i technika? Jak najbardziej! Przekonaj się sam już dziś!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)