CIĄGŁOŚĆ ROZWOJOWA

Dzięki nim możliwe jest założenie swoistej ciągłości rozwojowej między ontogenetycznymi strukturami inte­ligencji a strukturami wiedzy naukowej (z zakresu dyscyplin formalnych i empirycz­nych). Pojęcia owe zakładają także autonomiczny charakter mechanizmu rozwoju struktur poznawczych. Jeśli tak jest, to teoria rozwoju inteligencji staje się teorią rozwoju wiedzy prawomocnej poznawczo w kontekście wzmiankowanych założeń strukturalistycznych oraz z uwagi na utożsamienie mechanizmu rozwoju inteligencji z mechanizmem rozwoju wiedzy prawomocnej. A zatem, kontekst ten stanowi pod­stawę do wyprowadzenia z rozważanej teorii określonych konkluzji epistemologicz­nych, dotyczących procesu rozwoju nauki czy cech samej wiedzy naukowej jako takiej, tj. konkluzji co do własności wiedzy naukowej ujętej diachronicznie czy też odpowiednio — synchronicznie; ujęcie diachroniczne jest tu, oczywiście, traktowa­ne jako teoretycznie pierwotne.

Cześć tutaj Ewelina, zapraszam Cię do lektury mojego bloga, który obejmuję szeroką gamę technicznych zagadnień. Kobieta i technika? Jak najbardziej! Przekonaj się sam już dziś!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)