CIĄGŁOŚĆ ROZWOJOWA

Ciągłość rozwojowa – rozpatrywana z tej wewnętrznej perspektywy — określona jest przez fakt, że struktury rozwojowo wcześniejsze zostają włączone jako pod- struktury do całości operacyjnych następujących po nich w rozwoju, w efekcie czego struktura operacji formalnych, reprezentująca dojrzałą inteligencję, zawiera odpowiednio zorganizowane hierarchicznie elementy strukturalne wypracowane na wszystkich wcześniejszych etapach rozwoju ontogenetycznego. Rozwój w tym ujęciu jest określonym, progresywnym przekształcaniem się struktur poznawczych: tworzeniem najpierw niezbędnych elementów pewnej całości logiczno-matematycz- nej (poszczególnych schematów czynności lub operacji i odpowiednich pojęć stałości), które koordynując się, konstytuują w końcu ową całość, której organizacja wew­nętrzna jest określona przez daną formę odwracalności; całość ta jest warunkiem niezbędnym dla ukonstytuowania się struktury rozwojowo następnej; ta ostatnia, gdy się już ostatecznie zorganizuje, włączy w obręb swej wewnętrznej organizacji dotychczasową strukturę poznawczą.

Cześć tutaj Ewelina, zapraszam Cię do lektury mojego bloga, który obejmuję szeroką gamę technicznych zagadnień. Kobieta i technika? Jak najbardziej! Przekonaj się sam już dziś!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)