CHWILA UKSZTAŁTOWANIA

Należy zwrócić uwagę na to, iż założony w tym wyjaśnianiu mechanizm ewolucji struktur logiczno-matematycznych ma w dużej mierze charakter wewnętrzny, w tym sensie, że rola determinantów zewnętrznych jest mocno ograniczona przyjętym rozu­mieniem akomodacji – jedynym pojęciem reprezentującym nacisk wywierany na strukturę poznawczą przez obiektywne własności przedmiotów. Akomodacja jest rozumiana z jednej strony jako wynik określonego oddziaływania z zewnątrz, z dru­giej zaś — jako zdolność struktury do dopasowywania swej organizacji wewnętrznej do nowych treści.Ponadto w teorii zakłada się, że pełna akomodacja następuje z chwilą ukształto­wania się systemu w pełni odwracalnego (systemu operacji formalnych). Wynika stąd, iż z chwilą utrwalenia się takiego systemu akomodacja nie odgrywa już żadnej istotnej roli w dalszej ewolucji poznania. Dalszy postęp może dokonywać się już tylko dzięki asymilacji wzajemnej (wewnątrz strukturalnej).

Cześć tutaj Ewelina, zapraszam Cię do lektury mojego bloga, który obejmuję szeroką gamę technicznych zagadnień. Kobieta i technika? Jak najbardziej! Przekonaj się sam już dziś!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)