CHARAKTERYSTYKA WEWNĘTRZNA

Charakterystyka „wewnętrzna” struktur ma charakter przedmiotowy (obiektyw­ny), ponieważ została ona ustalona z zewnętrznego punktu widzenia, tj. z punktu widzenia obserwatora, na podstawie analizy zewnętrznego zachowania podmiotu, nie zaś z punktu widzenia podmiotu, który obserwuje je niejako od wewnątrz — w in­trospekcji . Ponieważ wraz z rozwojem wzrasta zdolność podmiotu do świadomej kontroli własnych działań (umysłowych), tak iż z czasem kontrola ta zaczyna obej­mować także przekształcenia międzystrukturalne (przekształcanie jednej struktury poznawczej w następną), przedmiotowy, a przy tym wyłącznie wewnętrzny’ opis ewolucji struktur może stać się nieodróżnialny od tego, jaki wyznacza czysto pod­miotowa perspektywa ich ujmowania.

Cześć tutaj Ewelina, zapraszam Cię do lektury mojego bloga, który obejmuję szeroką gamę technicznych zagadnień. Kobieta i technika? Jak najbardziej! Przekonaj się sam już dziś!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)