CHARAKTERYSTYKA PROCESU

Reasumując dotychczasowe rozważania zauważmy, iż widoczne jest, że przed­stawiona w nich charakterystyka procesu rozwoju inteligencji (myślenia, poznania, działania) koncentrowała się na właściwościach nabywanych kolejno w ontogenezie struktur poznawczych. Rozwój myślenia analizowany od tej strony ukazuje się jako sekwencja struktur logiczno-matematycznych uporządkowanych – określoną na cechach globalnych tych struktur — relacją wzrastającej (a) spójności coraz liczniejszych elementów, (b) odwracalności i (c) równowagi wewnętrznej. Uwzględnie­nie tej ostatniej cechy pozwoliło ukazać funkcjonalną rolę ukształtowanych już struktur poznawczych w adaptacji do środowiska zewnętrznego, sprowadzającą się do możliwości kompensacji potencjalnych zakłóceń zewnętrznych.

Cześć tutaj Ewelina, zapraszam Cię do lektury mojego bloga, który obejmuję szeroką gamę technicznych zagadnień. Kobieta i technika? Jak najbardziej! Przekonaj się sam już dziś!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)