CHARAKTER WEWNĘTRZNEGO PROCESU

Rozwój struktur WN ma więc w znacznie wyższym stopniu charakter czysto wewnętrznego procesu, niż genetycznie wyprzedzający go rozwój struktur /. Kolejne przekształcenia struktur WN nie są bowiem wywoływane żadnymi aktualnie dzia­łającymi czynnikami zewnętrznymi. Dochodzą one do skutku dzięki seriom abstrakcji reflektywnych, które można traktować jako pewną odmianę asymilacji wzajemnej (asymilacji między strukturami: wcześniejszą i rozwojowo następną). Abstrakcję reflektywną inicjuje — począwszy od stadium III rozwoju inteligencji — każdora­zowo jakiś problem czysto „wewnętrzny” w tym sensie, iż dotyczy on pewnych potencjalnych zakłóceń wewnętrznej równowagi danej struktury (przewidywanych przez podmiot), nie zaś jakichkolwiek aktualnie działających wpływów zewnętrznych (te ostatnie są już zakomodowane przez strukturę asymilującą je).

Cześć tutaj Ewelina, zapraszam Cię do lektury mojego bloga, który obejmuję szeroką gamę technicznych zagadnień. Kobieta i technika? Jak najbardziej! Przekonaj się sam już dziś!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)