CHARAKTER DEFINICJI

Wprawdzie powyższa definicja ma charakter per­spektywiczny, jak twierdzi F. Januszkiewicz, ale wskazuje na istotną zbieżność technologii kształcenia z przedmiotem badań dydaktyki ogól­nej, obejmującym wg Wł. Zaczyńskiego „wszelkie procesy kształcenia bez względu na instytucje je organizujące i wiek uczącego się”,czy wg W. Okonia (uwalniającego definicję od pojęcia „instytucji”): „wszelka świadoma działalność dydaktyczna, wyrażająca się w procesach naucza­nia uczenia się, w ich treści, przebiegu, metodach, środkach i organizacji, podporządkowana przyjętym celom.Wydaje się, że teoretyczne problemy, pojawiające się przed technolo­gią kształcenia biorą się z charakterystycznych dla każdej nowej dziedzi­ny wiedzy prób samookreślenia w ramach istniejących nauk.

Cześć tutaj Ewelina, zapraszam Cię do lektury mojego bloga, który obejmuję szeroką gamę technicznych zagadnień. Kobieta i technika? Jak najbardziej! Przekonaj się sam już dziś!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)