CHAOS WARTOŚCI

Wzmagają chaos wartości, epatują złem i przemocą, lansują wzory życia o wątpliwej wartości, „ko­lonizują” podmiotowość i narzucają sztuczny (niekiedy intencjonalnie mylący) obraz świata. Kierują się względami ekonomicznymi, politycz­nymi, prestiżowymi – rzadziej edukacyjnymi.”Tak krytyczny i wyraża­jący zarazem charakterystyczne stanowisko wielu pedagogów osąd T. Lewowickiego przemawiał za przytoczeniem go w całości.Jeśli zgodnie z tradycyjnymi klasyfikacjami środków technicznych zaliczymy komputer do mass-mediów, co wydaje się zabiegiem upraw­nionym, zwłaszcza gdy przyjąć, że komputer w sieci teleinformatycznej jest środkiem masowego przekazu, to sformułowany przez T. Lewowic­kiego zarzut uznać należy za wyraziście ostrzegający przed niebezpiecz­nymi skutkami edukacyjnego użycia komputerów.

 

Cześć tutaj Ewelina, zapraszam Cię do lektury mojego bloga, który obejmuję szeroką gamę technicznych zagadnień. Kobieta i technika? Jak najbardziej! Przekonaj się sam już dziś!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)