BRAK ALTERNATYWY

Nie wdając się w polemikę na temat: które z wymienionych powyżej efektów są konieczną konsekwencją postępu cywilizacyjnego, czy precyzyjniej mówiąc (nie każdy postęp jest pożądany z punktu widzenia potrzeb człowieka) – wszelkich zmian cywilizacyjnych (należy do nich m. in. selekcja zawodowa), przyjąć wypada, że współczesna edukacja nie ma alternatywy. Presja społeczna na uwzględnianie w programach szkol­nych treści, związanych z przygotowaniem absolwentów w zakresie pożą­danych zawodowo umiejętności, jawnie manifestowane zainteresowania uczniów, realnie postępująca komputeryzacja szeregu znaczących sfer ży­cia społecznego, dostrzegane konsekwencje „odcięcia informacyjnego i technologicznego”, realizacja formalnego prawa powszechnego dostępu do komputerów – to jedynie kilka z wielu przyczyn braku owej altematywy.

Cześć tutaj Ewelina, zapraszam Cię do lektury mojego bloga, który obejmuję szeroką gamę technicznych zagadnień. Kobieta i technika? Jak najbardziej! Przekonaj się sam już dziś!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)