ABSTRAKCJA REFLEKTYWNA

Tak czy inaczej, abstrakcja refłektywna ujmuje każdorazowo jakiś formalny aspekt struktur niższych poziomów jako treść asymilowaną przez formę slruktury wyższego poziomu. Zwróćmy uwagę, że takie potraktowanie sprawy implikuje względność i zmienność rozwojową formy i treści poznania: pierwotna forma prze­kształca się następnie w treść. Dodajmy też, że zdaniem Piageta, samo wyabstra­howanie pewnych treści z wcześniejszych systemów jest już konstrukcją nowych operacji, zakłada bowiem przeniesienie na płaszczyznę świadomej refleksji tego, co dotąd funkcjonowało w ramach działań podmiotu poza kontrolą jego świadomoś­ci. Tak więc abstrakcja refłektywna prowadzi zawsze do uświadomienia sobie przez podmiot wcześniejszych konstrukcji.

Cześć tutaj Ewelina, zapraszam Cię do lektury mojego bloga, który obejmuję szeroką gamę technicznych zagadnień. Kobieta i technika? Jak najbardziej! Przekonaj się sam już dziś!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)